Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej

Forma prawna
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Numer KRS
NIP
REGON
Konto bankowe
Województwo
Powiat
Miejscowość

Stowarzyszenie
26. 02. 2007
0000275129
8631672728
00080556000000
13 8493 0004 0120 0000 0143 0001
świętokrzyskie
opatowski
Opatów

Kontakt

Wygląda na to, że chcesz skontaktować się z nami. Możesz to łatwo zrobić, wysyłając tradycyjny list na podany niżej adres korespondencyjny. Gdyby, tego było mało, możesz wysłać e-mail, lub  zostawić informację na naszej facebookowej stronie — link znajdziesz poniżej.