Pismo „Ziemia Opatowska” jest wydawnictwem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej. Wychodzi
nieprzerwanie od 1986 roku. Pierwotnie miało być kwartalnikiem, ale ponieważ wychodziło z różną częstotliwością, zostało określone jako pismo nieperiodyczne.
Częstotliwość wydawania jest związana z ilością zebranego materiału, z zaangażowaniem osób piszącymi artykuły i od możliwości finansowych TPZO.
Skład redakcji zmieniał się wraz z upływem lat.
Celem wydawania pisma ma być informowanie oraz popularyzacja tematów z historii, kultury i społecznych wydarzeń z Opatowa i z okolicy. Pokazuje ludzi związanych z tym terenem, mniej lub bardziej znanych, a często zupełnie zapomnianych, w ten sposób przywraca pamięć historyczną wśród mieszkańców miasta, a także zainteresowanych tym regionem czytelników.

Archiwum

Oddajemy do Waszej dyspozycji archiwum z numerami naszego pisma. Niestety nie jest ono jeszcze kompletne, pracujemy nad tym, aby zdigitalizować starsze numery. Mamy nadzieje, że w niedalekiej przyszłości będzie kompletne i zawierać będzie wszystkie numery naszego pisma.

Jeżeli zechcecie przeczytać wybrany numer, wystarczy, że skorzystacie z linku, który ukryty jest w tytule numeru.
Jednocześnie pozwoli Wam to zapisać i ewentualnie wydrukować plik. 
Mam nadzieję, że macie zainstalowaną przeglądarkę plików pdf?